Barion Pixel

ÁSZF megváltozott!

Easy Fresh
Nátrium-perkarbonát, 500 g

Easy Fresh
Nátrium-perkarbonát, 500 g

1 180 Ft
Ft /g

Leírás

Easy Fresh Általános Nátrium-perkarbonát, 500 g

Easy Fresh Termékcsalád – Környezettudatos tisztaság az egész családnak!

Természetes Folttisztító. A környezetbarát folttisztító só egy aktív oxigénes vegyület. Használatát színes és fehér ruhák esetében egyaránt ajánljuk: áztatáshoz, folteltávolításhoz, fehérítéshez.

Gyártja ér forgalmazza: Easy Fresh Kft.

Minőségét megőrzi a csomagoláson feltüntetett időpontig.

Száraz, hűvös helyen tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. – H302 Lenyelve ártalmas. – H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.

Tilos a dohányzás. P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.-P280 Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P370 + P378 Tűz esetén: oltásra vízpermetet használandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

 

További információk

Tömeg 500 g
Kiszerelés

1.5L, 23.5L, 500 ml, 5L